Jag utsattes för våldtäkter, koppleri/prostitution och pornografi som ledde till ptsd och ett sexuellt självskadebeteende.

I mina föreläsningar tar jag upp sexuellt våld i olika former, ger verktyg kring bemötande och förmedlar hopp. Detta blandas med egna erfarenheter med det jag idag möter i mitt arbete på Novahuset.

Föreläsningarna passar till både små och stora grupper inom myndigheter som polis, socialtjänst och vården. Den passar även för studenter, skolor (elever och personal), jourer samt verksamma inom boenden som bl a SIS och HVB. Jag anpassar mig till er grupp, både gällande tid och upplägg.

För mig har det handlat om att göra något bra av det som hänt mig, att det hemska på något sätt kunde vändas till något bra och meningsfullt.