Grundare av Novahuset samt föreläsare inom ämnena våldtäkt, koppleri, pornografi, prostitution och sexuellt självskadebeteende.


Forelasarepaulina på instagram